Mangel på Zonat

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 03.02.2022 Gjelder til: 15.08.2022

Det er mangel på Zonat 12,5 mg og 25 mg. Pasienter som bruker Zonat bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksylamin], som er virkestoffet i Zonat. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer