Alimemazin 40 mg/ml fra Evolan erstatter Vallergan mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 24.11.2020 Gjelder til: 01.05.2021

Vallergan mikstur avregistreres 31.12.2020. Erstatningen Alimemazin Evolan 40mg/ml er tilgjengelig på varenummer 279777. Det er kun ved forskrivning av Alimemazin 40 mg/ml fra Evolan at det gis unntak fra godkjenningsfritak og individuell refusjon.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Alimemazin orifarm - Orifarm Generics AS (vnr. 209665)

Les mer