Mangel på Caprelsa

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.07.2022 Gjelder til: 31.12.2022

Det er ventet mangel på Caprelsa 100 mg og 300 mg. Helsepersonell oppfordres til å vurdere andre behandlingsalternativer dersom Caprelsa ikke er tilgjengelig. Det er sendt ut et "Kjære helsepersonell-brev" som orienter om mangelsituasjonen og som skisserer alternative doseringsregimer.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer