Mangel på Sabrilex mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.03.2023 Gjelder til: 01.05.2023

Det er mangel på Sabrilex mikstur. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke en annen legemiddelformulering eller et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer