Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 12.04.2019 Gjelder til: 12.07.2019

Kinoloner til inhalasjon og systemisk bruk gir økt risiko for alvorlige og langvarige bivirkninger og skal kun forskrives etter grundig gjennomgang av nytte-/risikoforholdet for pasienten. Behandlingen må stoppes ved første tegn på tendinitt og seneruptur, muskelsmerter, muskelsvakhet, hevelse eller smerter i ledd, perifer nevropati og virkninger på sentralnervesystemet.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Ciprofloxacin Actavis - Actavis Group PTC ehf (vnr. 011624, vnr. 011640, vnr. 011648, vnr. 011657, vnr. 011673, vnr. 011679)
  • Ciprofloxacin Amneal - Amneal Pharma Europe Limited (vnr. 029952, vnr. 135959, vnr. 474191)
  • Ciprofloxacin Villerton - Villerton Invest SA (vnr. 097889, vnr. 525945)
  • Tarivid - Sanofi-aventis Norge (3) (vnr. 177022)
  • Quinsair - Chiesi Farmaceutici S.p.a. (vnr. 381625)

Les mer