Begrensninger i bruk av alemtuzumab (Lemtrada) på grunn av mistanke om alvorlige bivirkninger

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 24.04.2019 Gjelder til: 24.07.2019

Behandling av nye pasienter skal kun settes i gang hos: - Voksne pasienter med høyaktiv relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) som til tross for fullstendig og adekvat behandling med minst to andre sykdomsmodifiserende behandlinger ikke har hatt tilstrekkelig effekt. - Voksne pasienter med svært aktiv RRMS der annen sykdomsmodifiserende behandling er kontraindisert eller uegnet.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Lemtrada - Sanofi Belgium (vnr. 165070)

Les mer