Mangel på Azitromax

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.06.2023 Gjelder til: 01.11.2023

Det er mangel på Azitromax 40 mg/ml pulver til mikstur. Pasienter som bruker Azitromax] bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med azitromycin, som er virkestoffet i Azitromax. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Azitromax - Pfizer AS (vnr. 402529)

Les mer