Mangel på Azitromax

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 07.11.2022 Gjelder til: 15.02.2023

Det er mangel på Azitromax 40 mg/ml pulver til mikstur. Pasienter som bruker Azitromax] bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med azitromycin, som er virkestoffet i Azitromax. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer