Mistanke om økt risiko for hudkreft ved behandling med Picato

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 23.09.2019 Gjelder til: 23.12.2019

Det er meldt tilfeller av plateepitelkreft hos pasienter som bruker ingenolmebutat (Picato), og noen kliniske studier viser en økt insidens av hudkreft. Be pasienter som behandles med Picato om å være på vakt mot utvikling av hudlesjoner, og oppsøke legehjelp umiddelbart hvis en lesjon oppstår. Dette gjelder særlig pasienter med tidligere hudkreft.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Picato - Orifarm AS (vnr. 099898, vnr. 516630, vnr. 536963, vnr. 594058)

Les mer