Økt risiko for død hos pasienter behandlet med febuksostat

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 02.07.2019 Gjelder til: 02.10.2019

Funn viser signifikant økt risiko for død hos pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig kardiovaskulær sykdom som behandles med febuksostat sammenlignet med allopurinol.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Adenuric - 2care4 ApS (vnr. 071819, vnr. 101845, vnr. 168329)
  • Febuxostat Accord - Accord Healthcare B.V. (vnr. 193225, vnr. 576094)
  • Uloric - Takeda (vnr. 258328, vnr. 337246, vnr. 258328, vnr. 337246)

Les mer