Mangel på Augmentin mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.11.2022 Gjelder til: 01.02.2023

Det er mangel på Augmentin 400 mg/57 mg/ 5 ml pulver til mikstur, suspensjon. Pasienter som bruker Augmentin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillin og klavulansyre, som er virkestoffet i Augmentin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Augmentin - GLAXOSMITHKLINE AS (vnr. 183957, vnr. 591540)

Les mer