Risiko for arytmi og reproduksjonstoksisitet ved bruk av Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 13.03.2023 Gjelder til: 16.06.2023

Minirin (desmopressin) 2,5 mikrogram/dose nesespray inneholder hjelpestoffet klorbutanol. Klorbutanol kan øke risikoen for arytmi og reproduksjonstoksisitet. Det anbefales å bruke andre desmopressinformuleringer uten klorbutanol dersom mulig.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer