Mangel på Diprotit øredråper

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.02.2021 Gjelder til: 31.01.2022

Det er mangel på Diprotit 0,05% øredråper. Pasienter som bruker Diprotit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med betametason, som er virkestoffet i Diprotit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer