Tilbakekalling av Zerbaxa grunnet bakterieforurensning

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 29.12.2020 Gjelder til: 29.03.2021

Syv batcher av Zerbaxa har ikke bestått sterilitetstester hos produsenten, og produsenten tilbakekaller derfor all Zerbaxa innenfor utløpsdato. Avbryt umiddelbart bruken av Zerbaxa hos pasienter og vurder alternativ behandling

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Zerbaxa - Merck Sharp & Dohme B.V. (vnr. 392550)

Les mer