Mangel på Altermol

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.04.2019 Gjelder til: 01.06.2019

Det er mangel på flere pakningsstørrelser med Altermol 500mg/30mg. 100 stk skal være tilgjengelig, og Legemiddelverket har tillatt salg av alternativene Pinex Forte og Paralgin Forte. Du bør informere pasienten om at det kan være nødvendig for apoteket å utlevere alternativ vare.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Altermol - Alternova (vnr. 061935, vnr. 129722, vnr. 376910)

Les mer