Salgsstopp på Cefotaxim MIP

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking Publisert første gang: 28.11.2019 Gjelder til: 01.02.2020

Det er salgsstopp på Cefotaxim MIP, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning Salg av Cefotaxim MIP fra grossist er stoppet på grunn av avvik under inspeksjon. Apotek og sykehusapotek selge ut det de har på lager. Det blir levert et parti Cefotaxim Villerton 1 g og 2 g til Norge i midten av desember. Det blir levert et lite parti Cefotaxim MIP 1 g og 2 g fra alternativ virkestoffprodusent i første uken av desember Legemiddelverket i samråd med Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret) utformet råd for å redusere bruken av cefotaksim, i tillegg til råd om behandlingsalternativer. Sjekk nyhetssaken.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Cefotaxim MIP - MIP Pharma GmbH (vnr. 189542, vnr. 575384)

Les mer