Calcium-Sandoz brusetabletter - leveringssvikt

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 17.11.2021 Gjelder til: 01.02.2023

Det er mangel på Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter. Pasienter som bruker Calcium-Sandoz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kalsium, som er virkestoffet i Calcium-Sandoz. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer