Mangel på Lisinopril/Hydroklortiazid og Zestoretic 20 mg/12,5 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.01.2022 Gjelder til: 15.08.2022

Det er mangel på Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis 20 mg/12,5 mg tabletter og Zestoretic 20 mg/12,5 mg tabletter. Pasienter som bruker Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis eller Zestoretic Athans bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med lisinopril og hydroklortiazid, som er virkestoffet i Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis og Zestoretic Athans. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer