Mangel på enkelte pakningsstørrelser av Fragmin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.12.2018 Gjelder til: 31.12.2018

Det er for tiden mangel på Fragmin 5000 IU 25 x 0,2 ml og Fragmin 7500 IU 10 x 0,3 ml. Andre styrker og pakningsstørrelser er fremdeles tilgjengelige. Antatt levering er i slutten av desember.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer