Mangel på Dynastat

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 03.01.2022 Gjelder til: 01.03.2022

Det er mangel på Dynastat 40 mg, injeksjonsvæske. Legemiddelverket har gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger. Det kan utleveres utenlandske pakninger med parekoksib, som er virkestoffet i Dynastat. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler: