Mangel på Sobril

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.03.2019 Gjelder til: 01.06.2019

Det er mangel på Sobril 25, 49 og 100 tabletter i styrkene 10 mg, 15 mg og 25 mg. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med oksazepam 10 mg, 15 mg og 25 mg til 01.06.2019. Informer pasientene om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Sobril - Pfizer AS (vnr. 400259, vnr. 400267, vnr. 400424, vnr. 400432, vnr. 407981, vnr. 407999, vnr. 423186, vnr. 425058, vnr. 479006)

Les mer