Mangel på Remeron-S 30 mg smeltetabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 04.03.2019 Gjelder til: 06.07.2019

Pasienter som bruker Remeron 30 mg smeltetabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Remeron-S - Merck Sharp & Dohme B.V. (vnr. 011050)

Les mer