Mangel på Apodorm

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 24.06.2020 Gjelder til: 15.10.2020

Det er mangel på Apodorm 5 mg tabletter. Pasienter som bruker Apodorm bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nitrazepam, som er virkestoffet i Apodorm. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer