Mangel på Tramagetic OD

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 12.08.2022 Gjelder til: 01.04.2023

Det er mangel på Tramagetic OD 150 mg depottabletter. Pasienter som bruker Tramagetic OD bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tramadol, som er virkestoffet i Tramagetic OD. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Tramagetic OD - Mundipharma AS (vnr. 452064, vnr. 586035)

Les mer