Risiko for infeksjoner i forbindelse med behandling med BCG-bakterier

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 03.04.2020 Gjelder til: 03.10.2020

Det er rapportert om at det er risiko for at latente BCG-infeksjoner kan oppstå, med potensielt dødelig utfall etter behandling med BCG-bakterier. Det er utviklet et pasientvarslingskort for å støtte påvisning av alvorlig systemisk BCG-infeksjon.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer