Mangel på Vaxchora

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 05.10.2022 Gjelder til: 15.04.2023

Det er mangel på Vaxchora. Pasienter som bruker Vaxchora bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levende svekket Vibrio cholerae, som er virkestoffet i Vaxchora. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Vaxchora - Emergent Netherlands B.V. (vnr. 554552)

Les mer