Mangel på Xeomin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.01.2023 Gjelder til: 01.03.2023

Det er mangel på Xeomin pulver til injeksjonsvæske 50 E. Pasienter som bruker Xeomin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet botulinumtoksin type a, som er virkestoffet i Xeomin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer