Tilbakekalling av Champix etter funn av urenheter

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 15.07.2021 Gjelder til: 15.11.2021

Batcher av Champix blir tilbakekalt etter funn av N-nitroso-vareniklin-urenheter som var over Pfizers grense for akseptabelt daglig inntak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer