Markedsføringstillatelsen til Picato er suspendert

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 27.01.2020 Gjelder til: 27.06.2020

Markedsføringstillatelsen til Picato (ingenolmebutat) er suspendert som et forebyggende tiltak på grunn av mulig økt risiko for hudkreft. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) fortsetter nytte-risikovurdering av legemidlet. Forskriver bør slutte å bruke Picato og vurdere andre behandlingsalternativer.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Picato - Orifarm AS (vnr. 099898, vnr. 516630, vnr. 536963, vnr. 594058)

Les mer