Metotreksat skal kun doseres én gang pr uke.

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 06.02.2023 Gjelder til: 26.07.2023

Legen bør angi på resepten hvilken ukedag dosen skal tas.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Methotrexate Pfizer - Pfizer AS (vnr. 163646)
  • Jylamvo - Therakind (Europe) Limited (vnr. 185130)
  • Methotrexate rosemont - Rosemont Pharmaceuticals (vnr. 231484)
  • Methotrexate Cipla - Cipla Europe NV (vnr. 405516)
  • Methotrexate SanoSwiss - SanoSwiss UAB (vnr. 555046)