Økt risiko for død hos intensivpasienter under 65 år ved bruk av deksmedetomidin

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 16.06.2022 Gjelder til: 16.09.2022

SPICE III-studie har vist at deksmedetomidin er forbundet med økt risiko for død hos intensivpasienter som er 65 år eller yngre sammenlignet med alternative bedøvelsesmidler. Denne økte risikoen bør veies opp mot den forventede kliniske fordelen av deksmedetomidin sammenlignet med alternative bedøvelsesmidler hos yngre pasienter.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer