Mangel på Becoplex vet

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 04.05.2023 Gjelder til: 01.02.2024

Det er mangel på Becoplex vet injeksjonsvæske. Dyreeiere som bruker Becoplex vet bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med B-vitaminer, som er virkestoffene i Becoplex vet. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Becoplex vet - Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S (vnr. 432161)

Les mer