Mangel på Tenofovir disoproxil Teva

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.11.2017 Gjelder til: 31.03.2018

Det er for tiden mangel på Tenofovir disoproxil Teva. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek inntil videre kan levere ut tenofovirdisoproksil i utenlandske pakninger frem til 31.03.2018.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer