Mangel på Nimotop 30 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 28.11.2018 Gjelder til: 31.07.2019

Det er mangel på Nimotop 30 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med nimodipine til 31.07.2019. Pasientene bør informeres om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Nimotop - Bayer AB - Solna (vnr. 170906)

Les mer