Mangel på Caverject Dual 20 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 02.12.2019 Gjelder til: 01.07.2020

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger med alprostadil injeksjon tilsvarende til Caverject Dual 20 mg injeksjon, 2 sett. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.06.2020. Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak. Pasienter som bruker Caverject Dual 20 mg injeksjon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil 20 mg injeksjon på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Caverject Dual - Pfizer AS (vnr. 000552)

Les mer