Usikkerhet ved deling av Primidon Orifarm 50 mg tabletter

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 23.09.2022 Gjelder til: 30.09.2023

Primidon Orifarm 50 mg tabletter fra lot 20K26, 20E28, 19H09-2 og 19H08-3 skal ikke deles pga usikkerhet knyttet til doseringsmengde i halve tabletter.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Primidon orifarm - Orifarm Generics A/S (vnr. 267893)