Mangel på Vetocin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 14.07.2020 Gjelder til: 15.04.2021

Det er mangel på Vetocin 10 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning. Dyreeiere som bruker Vetocin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksytocin, som er virkestoffet i Vetocin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler: