Mangel på Lederspan

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 30.11.2020 Gjelder til: 01.05.2024

Det er mangel på Lederspan 20 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Lederspan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med triamcinolon, som er virkestoffet i Lederspan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Lederspan - Viatris AS (vnr. 152330, vnr. 551572, vnr. 594325)

Les mer