Mangel på Lederspan

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 07.06.2021 Gjelder til: 15.01.2022

Det er mangel på Lederspan 20 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Lederspan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med triamcinolon, som er virkestoffet i Lederspan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer