Viktig oppdatering av preparatomtalen til Tyverb

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 20.05.2019 Gjelder til: 20.08.2019

Indikasjonen for Tyverb er endret da det ikke lenger er grunnlag for å hevde at Tyverb er mer effektivt enn trastuzumab.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Tyverb - Novartis Europharm Limited (1) (vnr. 567028)

Les mer