Mangel på Targiniq depottabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.05.2021 Gjelder til: 01.07.2021

Det er mangel på Targiniq 5mg/2,5mg depottabletter. Pasienter som bruker Targiniq bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksykodon og nalokson, som er virkestoffet i Targiniq. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer