Risiko for akutt leversvikt med dødelig utfall ved bruk av Zolgensma

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 16.02.2023 Gjelder til: 16.05.2023

Det har blitt rapportert tilfeller av leversvikt med dødelig utfall ved bruk av Zolgensma onasemnogenabeparvovek). Ved bruk anbefales forebyggende behandling med kortikosteroider og kontroll av leverfunksjon ved oppstart og regelmessig i minst 3 mnd etter infusjon.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Zolgensma - Novartis Europharm Limited (vnr. 030057, vnr. 071699, vnr. 075726, vnr. 080295, vnr. 095567, vnr. 099041, vnr. 117487, vnr. 119712, vnr. 125008, vnr. 153358, vnr. 156260, vnr. 159179, vnr. 162256, vnr. 180580, vnr. 197840, vnr. 379399, vnr. 382728, vnr. 388856, vnr. 400842, vnr. 404246, vnr. 417225, vnr. 431308, vnr. 439396, vnr. 474942, vnr. 486229, vnr. 495553, vnr. 508660, vnr. 517512, vnr. 529102, vnr. 533282, vnr. 536123, vnr. 541531, vnr. 546520, vnr. 571189, vnr. 581654, vnr. 582886, vnr. 584075)

Les mer