Mangel på Cefalotin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 29.11.2018 Gjelder til: 28.02.2020

Det er mangel på Cefalotin Villerton 1 g og 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. Et markedsført alternativ er Cefazolin MIP 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Cefalotin Villerton - Villerton Invest SA (vnr. 010818, vnr. 010879)

Les mer