Mangel på Cefalotin Villerton 1 g og 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 29.11.2018 Gjelder til: 29.03.2019

Det er mangel på Cefalotin Villerton 1 g og 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. Et markedsført alternativ er Cefazolin MIP 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer