Mangel på Cefalotin Villerton 1 g og 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 29.11.2018 Gjelder til: 28.02.2019

Det er mangel på Cefalotin Villerton 1 g og 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. Et markedsført alternativ er Cefazolin MIP 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning. Cefalotin Villerton bør forbeholdes barn i den grad det er nødvendig, og Cefazolin MIP kan erstatte bruk til barn over 12 år og voksne.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer