Mangel på Colrefuz

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 31.01.2021 Gjelder til: 15.02.2022

Det er mangel på Colrefuz 500 mikrogram tabletter. Pasienter som bruker Colrefuz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolkisin, som er virkestoffet i Colrefuz. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer