Potensielle fosterskadelige bivirkninger ved bruk av favipiravir

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 02.02.2022 Gjelder til: 15.08.2022

Favipiravir skal ikke brukes av gravide. Ved søknad om godkjenningsfritak for favipiravir skal legen alltid gjøre pasienten oppmerksom på prevensjonsbehovet under og etter behandling. Dette gjelder for kvinner i fertil alder og for menn som har sex med kvinner i fertil alder.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer