Mangel på Cinacalcet

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 04.01.2023 Gjelder til: 01.05.2023

Det er mangel på Cinacalcet 30 mg tabletter. Pasienter som bruker Cinacalcet bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet cinacalcet, som er virkestoffet i Cinacalcet. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Cinacalcet Accordpharma - Accord Healthcare S.L.U. (vnr. 526230)

Les mer