Idebenone - søknad vurderes av Legemiddelverket

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 29.10.2019 Gjelder til: 01.12.2020

Dette er et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Ved behandling av ungdom og voksne med Lebers hereditære optikusnevropati skal Raxone benyttes, dersom det ikke er medisinske grunner til å velge noe annet.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Idebenone - Kirkman Laboratories (vnr. 298148, vnr. 244271)