Idebenone - søknad vurderes av Legemiddelverket

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 29.10.2019 Gjelder til: 01.01.2022

Dette er et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Ved behandling av ungdom og voksne med Lebers hereditære optikusnevropati skal Raxone benyttes, dersom det ikke er medisinske grunner til å velge noe annet.

Varselet gjelder følgende legemidler: