Mangel på Abboticin tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.02.2022 Gjelder til: 01.07.2022

Det er mangel på Abboticin 250 mg tabletter. Pasienter som bruker Abboticin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med erytromycin, som er virkestoffet i Abboticin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer