Mangel på Ondansetron

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 07.10.2022 Gjelder til: 15.03.2023

Det er mangel på Ondansetron 4 mg smeltetablett. Pasienter som bruker Ondansetron bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ondansetron, som er virkestoffet i Ondansetron. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Ondansetron Bluefish - Bluefish Pharmaceuticals AB (vnr. 468509)

Les mer