Idebenone - det finnes et tilsvarende legemiddel som er godkjent i Norge

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 23.10.2018 Gjelder til: 01.12.2019

Dette er et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Det finnes et tilsvarende legemiddel, Raxone (idebenon), som er godkjent. Dette skal forskrives når det ikke er medisinske grunner til å velge noe annet. Eventuelt kan du forskrive på virkestoff. Pasienten vil da få utlevert det godkjente legemidlet.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Idebenone smart nutririon - Smart Nutrition (vnr. 212181)

Les mer