Mangel på Trimetoprim mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 19.08.2021 Gjelder til: 15.11.2021

Det er mangel på Trimetoprim 10 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Trimetoprim bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med trimetoprim, som er virkestoffet i Trimetoprim. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer