Mangel på Digoxin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 12.01.2021 Gjelder til: 01.11.2021

Det er mangel på Digoxin 250 mikrogram tabletter "Takeda". Dersom Digoxin 250 mikrogram tablette rikke kan skaffe kan det alternativt brukes Lanoxin 250 mikrogram tabletter. Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer