Mangel på Digoxin 250 mcg tabletter "Takeda"

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 18.12.2019 Gjelder til: 01.02.2020

Det er mangel på Digoxin 250 mcg tabletter "Takeda". Forventet levering er i uke 4. Pasienter som bruker Digoxin 250 mcg bør få informasjon om at de kan få Lanoxin 250 mcg (selv om dette ikke står på byttelisten). Pasientene bør følges ekstra tett opp og kalles inn til serumkontroll én uke etter hver gang de bytter digoksinmedisin. Dersom de nevnte preparatene ikke lar seg skaffe må pasienten få andre medisiner eller behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Digoxin Takeda - Takeda AS (vnr. 489457, vnr. 034951)

Les mer